Dr. Szekeres Attila István heraldikus*

A Nemzetközi Címertani Akadémia tagja

A Nemzetközi Címertani Akadémia teljes jogú tagjává választották dr. Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikust az intézmény 2023. augusztus 17-én a svédországi Lundban tartott közgyűlésén.

A Nemzetközi Genealógiai Akadémia levelező tagja

A Nemzetközi Genealógiai Akadémia levelező tagjává választották dr. Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikust az intézmény 2023. július 6-án tartott közgyűlésén.

Nemzetközi konferencián, Vilniusban

Vilnius, 2024

Az erdélyi címerek múltja, jelene és jövője címmel tartott előadást Szekeres Attila István a Litvánia fővárosában 2024. június 12–14-e között a Litván Történelmi Intézet és a Krakkói Tudományos Könyvtár által, a Litván Tudományos Akadémiával partnerségben rendezett nemzetközi konferencián.

Előadás nemzetközi kollokviumon, Litvániában

Vilnius, 2023

Erdélyből Litvániába – Báthori István uralkodásának címertani, pecséttani és éremtani vonatkozásai címmel tartott előadást Szekeres Attila István heraldikus Litvánia fővárosában, a Litván Genealógiai, Címertani és Zászlótudományi Intézet által szervezett, 2023. június 9–11-e között tartott 2. Genealógiai, Címertani és Zászlótudományi Nemzetközi Kollokviumon.

Előadás a Vilnius 700 nemzetközi konferencián

Vilnius - 700

Erdély volt fővárosa a címertan és pecséttan tükrében címmel tartott előadást Szekeres Attila István heraldikus a Vilnius első írásos említésének 700 éves évfordulója alkalmából 2023. június 14–16-a között a Litván Történelmi Intézet, a Lengyel Művészeti és Tudományos Akadémia krakkói tudományos könyvtára és a Litván Címertani Bizottság rendezett nemzetközi várostörténeti konferencián, melynek témája Vilnius és más európai fővárosok története a történelem segédtudományainak tükrében.

A FIAV tagja

A Zászlótudományi Egyesületek Világszövetségének (Fédération internationale des associations vexillologiques – FIAV) tagjává választották a Szekeres Attila István által alapított és vezetett Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesületet a FIAV 2022. július 12-én Szlovénia fővárosában, Ljubjanában tartott közgyűlésén.

Zászlótudományi Világkongresszuson, Ljubjanában

Erdélyi történelmi zászlók címmel tartott előadást Szekeres Attila István a 2022. július 11–15-e között Szlovénia fővárosában, Ljubjanában tartott 29. Zászlótudományi Világkongresszus nyitónapján.

 

Részvétel a 34. Genealógiai és Címertani Világkongresszuson

Madrid, 2021

Az erdélyi rendek – vármegyék, székelyek és szászok – címerhasználatáról tartott előadást dr. Szekeres Attila István, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke 2021. október 21-én Madridban, az őfelsége, VI. Fülöp, Spanyolország királya fővédnökségével október 20–23-a között tartott 34. Genealógiai és Címertani Világkongresszuson.

Ez alkalommal (október 20-án) tartották a Genealógiai és Heraldikai Világszövetség küldöttgyűlését, melyen szintén részt vett az Egyesület elnöke. Szintén ez alkalommal (október 21-én) Madridban tartotta meg éves közgyűlését a Nemzetközi Címertani Akadémia, melynek Szekeres Attila István levelező tagja.

Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnökének a világkongresszuson való részvételét támogatta a Bethlen Gábor Alap. Köszönet érte!

 

Erdély címeréről világkongresszuson

Erdély címerének útja Magyarország címeréből Románia címerébe címmel tartott előadást dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a franciaországi Arras városában 2018. október 2–5. között zajló 33. Genealógiai és Címertani Világkongresszuson október 4-én.

A Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagja

Címertani munkássága elismeréseként a Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagjává választották dr. Szekeres Attila István heraldikust a szervezet Koppenhágában 2017. november 11-én tartott közgyűlésén. Ő az első erdélyi szakember, aki az intézmény kötelekébe került annak 68 éves fennállása óta.

Zászlótudományi Világkongresszuson Londonban

Fotó: Stan Zamyatin

A székely zászló alakulása az utóbbi négy évszázadban címmel tartott előadást  Szekeres Attila István heraldikus a 2017. augusztus 7–11. között Londonban szervezett 27. Zászlótudományi Világkongresszuson.

Székely jelképekről címertudományi világkongresszuson

Szekeres Attila István előadása Glasgowban

Fotó: Stoyan Antonov

A székely közösség címerének alakulásáról  tartott gazdagon illusztrált előadást a skóciai Glasgowban 2016. augusztus 10–13-a között rendezett 32. Genealógiai és Heraldikai Világkongresszuson dr. Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesületet elnöke.

Fotó: Stoyan Antonov

Fotó: Stoyan Antonov

ELŐADÁS A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN

Fotó: László Lóránt

Fotó: László Lóránt

Címerek a marosvécsi református templomban címmel tartott vetített képes előadást dr. Szekeres Attila István, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke Marosvásárhelyen 2016. november 26-án az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) által meghirdetett a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 15. fórumán. Az EME helyi szervezete és a Borsos Tamás Egyesület által szervezett konferencia témája Marosvásárhely és a Maros megyei magyarság története.

Előadás műemlékvédelmi konferencián Jászvásáron

Fotó: Mihai Bogdan Atanasiu

Fotó: Mihai Bogdan Atanasiu

A kerelőszentpáli Mária-kápolna síremlékeinek címereiről tartott vetített képes előadást dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a 2016. október 6–9. között, tizennyolcadik alkalommal megszervezett, korábban országos, három éve nemzetközivé fejlődött Műemlék – hagyomány és jövő (Monumentul – tradiție și viitor) című műemlékvédelmi konferencián Jászvásáron az Egyesülés Múzeumában.

Előadás tudományos ülésszakon a fogarasi várban

Fotó: Cristi Ramba

Fotó: Cristi Ramba

A Fogarasföld Múzeuma által a fogarasi várban 2016. szeptember 22–23. között tartott éves nemzetközi tudományos ülésszakon dr. Szekeres Attila István heraldikus A nap és a holdsarló a székely heraldikában címmel tartott előadást, és bemutatta nemrég megjelent, Háromszék címerkincsét feldolgozó, az árkosi Tinta Kiadónál megjelent román nyelven írt könyvét – Patrimoniul heraldic al județului Covasna. A kiadványt Constantin Ittu nagyszebeni heraldikus méltatta.

Két könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön

Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke két helyszínen, két nyelven mutatta be a Háromszék címerkincsét feldolgozó, az árkosi Tinta Kiadónál megjelent román nyelven írt könyvét – Patrimoniul heraldic al județului Covasna:

Fotó: Albert Levente

Fotó: Albert Levente

magyar nyelvű, vetített képes előadás keretében a Székely Nemzeti Múzeumban 2016. június 13-án,

Fotó: Robert Rusznák

Fotó: Robert Rusznák

valamint román nyelven az Árkosi Kulturális Központ új, sepsiszentgyörgyi székhelyén 2016. június 23-án.

Két előadás és könyvbemutató az országos címertani kongresszuson

Fotó: Silvian Man

Fotó: Silvian Man

A székely közösség címereiről, valamint Keöpeczi Sebestyén József (1878–1964) heraldikusról tartott előadást dr. Szekeres Attila István, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a négyéves szünet után május 12–14-e között Jászvásáron megrendezett Országos Genealógiai és Heraldikai Kongresszuson. Ugyanott bemutatták Szekeres Attila István Kovászna megye címerkincsét feldolgozó, gazdagon illusztrált, az árkosi Tinta Kiadónál román nyelven megjelent könyvét – Patrimoniul heraldic al județului Covasna – , melyet Tudor R. Tiron bukaresti heraldikus ismertetett.

Tanulmánykötet bemutatója Marosvásárhelyen

mvhelyen3

Székely jelképek Románia 20. századi heraldikájában címmel tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István, az Erdélyi Címer és Zászlótudományi Egyesület elnöke Marosvásárhelyen, a Bernády-házban 2016. április 12-én, a Székely jelképek pecséten, címerben című tanulmánykötet bemutatóján. A kötetről, valamint a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport kutatási tevékenységéről Pál-Antal Sándor akadémikus beszélt. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiadói tevékenységét Lőrincz Ildikó igazgató ismertette. Ez alkalommal bemutatták A székelység története című tankönyv és kézikönyv második, javított kiadását. A moderátori feladatkört ellátó Pál-Antal Sándor kérdéseire Hermann Gusztáv Mihály főszerkesztő, Novák Csaba Zoltán szerző és Gyöngyössy János, a kötet illusztrátora válaszolt.

Könyvbemutató Csíkszeredában

Fotó: Iochom Zsolt

Fotó: Iochom Zsolt

Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész című kötetét mutatta be Szekeres Attila István, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke Csíkszeredában, a Kájoni János Megyei Könyvtárban 2016. február 9-én. Bevezetőt Sarány István újságíró, a Hargita Népe főszerkesztője mondott. A szerzőt Kelemen Katalin, a könyvtár helyismereti és különgyűjtemények részlegének vezetője mutatta be.

Kovászna megye címerkincse

Árkos, 2015

Árkos, 2015

2015 végén megjelent Szekeres Attila István 2013-ban megvédett doktori dolgozatát bemutató, Háromszék címerkincsét feldolgozó, az árkosi Tinta Kiadónál megjelent könyve: Patrimoniul heraldic al județului Covasna.

A könyv nagy részét a címerek bemutatása teszi ki. Ez elsősorban területi felosztás szerint történt, három kistérségbe csoportosítva: Erdővidék, majd Sepsiszentgyörgy és környéke – amely magában foglalja az egykori Sepsiszék nagy részét és a valamikori Felső-Fehér vármegyéhez tartozó Székföldjét –, utóbb a Kézdi- és Orbaiszéket felölelő Felső-Háromszék következik. Az ezek területén található egyházi és világi épületeken, illetve azok belsejében, valamint temetkezési helyeken fellelhető címerek feldolgozása mellett az ismertető vázlatosan kitér a település múltjára és az épület történetére is. A területi felosztás mellett külön-külön fejezet tárgyalja a sepsiszentgyörgyi székhelyű Székely Nemzeti Múzeumban és a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban őrzött címereket, majd a Románia Országos Levéltára Kovászna megyei hivatalában található nemeslevelek címereit. Külön fejezet foglalkozik a közigazgatási címerekkel, azok megjelenésétől napjainkig. Végül a bemutatott címerek többféle osztályozása következik fajtájuk, elhelyezkedésük, keletkezési idejük, anyaguk, előállítási módjuk szerint, valamint a tulajdonosaik számát véve figyelembe.

https://www.academia.edu/25452468/Patrimoniul_heraldic_al_judetului_Covasna_Heraldic_heritage_of_Covasna_county_

A nap és a holdsarló Erdély címerében

napeshold

A nap és a holdsarló Erdély címerében címmel tartott címertörténeti előadást dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke 2015. december 8-án Kovásznán a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében a Fábián Ernő Népfőiskola decemberi összejövetelén.

Erdély címeréről Fogarason

Fogarason

A templomépítő Árva Bethlen Katára (1700–1759) emlékeztek Fogarason 2015. november 25-én, Katalin napján. A református templomban tartott ünnepségen Erdély címeréről tartott előadást Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke. Jelezte, címertörténeti előadást tartani hívták meg, de igyekezett az ünnepnaphoz is igazodni: Bethlen Kata saját kezűleg hímzett, címerekkel ellátott, sárga selyem menyasszonyi ruhájához – melyből utóbb úrasztali terítőt és szószéktakarót alakított ki – illő nyakkendőt kötött, az szintén sárga, és arra is címert hímeztek. A heraldikus Erdély címerének alakulását ismertette vetített képes előadásában a kezdetektől a mai napig, mikor Románia címerének negyedik mezejében szerepel a jelkép. Szász Tibor hlybeli református lelkész igehirdetésében a templomépítő nagyasszonyra emlékezett. Ugyanis a villámcsapás sújtotta, leégett református templomot 1758–1759-ben Bethlen Kata újjáépíttette és kibővíttette. Még megérte a templomszentelést, azután hunyt el, a templom tornya elé temették. A síremléket koszorúzásakor áldást mondott Bandi Attila halmágyi evangélikus lelkész. Az ünnepségen közreműködött a helybeli ökumenikus kórus Palkó Sándor vezetésével, valamint Bokor Csongor, a Petőfi-program fogarasi megbízottja.

Címerekről történelemtanároknak

szovata2

Címertörténeti előadásokat tartott dr. Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke 2015. november 14–15-én a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szovátai Teleki Oktatási és Módszertani Központja által szervezett évközi képzésen. A történelem segédtudományai és kulturális örökségünk hasznosítása a tanórán tematikával szervezett fejtágítón Hargita, Maros és Kolozs megyéből gyűltek össze érdeklődők. Az előadó a címerek kialakulásáról, elterjedéséről, fejlődéséről, majd hanyatlásáról, a székely jelképekről, Erdély címerének változásairól, mai közigazgatási címerekről, Keöpeczi Sebestyén József címerművész, heraldikus munkásságáról beszélt, közben rengeteg címerképpel támasztva alá mondanivalóját. A heraldikus háromszéki példákkal illusztrálva vezette rá hallgatóságát, egy-egy egyházi vagy laikus épület mely részén bukkanhatnak címerekre.

A Kovászna-belvárosi Református Egyházközség címere

Fotó: Kátai Edit

Fotó: Kátai Edit

Címertervet adományozott az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület a kovásznai belvárosi református egyházközségnek temploma felszentelésének kétszázadik évfordulója alkalmából. A címer tervezője dr. Szekeres Attila István heraldikus, az egyesület elnöke. A zászló kivitelezője Puskás-Bajkó Gábor brassói számítógépes hímzőgrafikus (Timega Design Kft.). A címer: Kerektalpú tárcsapajzs kék mezejébenjobbra fordult, szembe néző arany szarvas, alatta ezüst hullámos pólya. A pajzson rubinokkal és zafírokkal, valamint két gyönggyel ékesített levélkorona nyugszik, a pajzs két oldalát és alját kör alakú feliratos arany szalag övezi. A pajzs kékje a Székelyföldön és Erdélyben hagyományos címermező-szín. A szarvas a környék gazdag vadállományát jelképezi, a patak a térség ásványvizekben való gazdagságára utal. A címerképek ugyanakkor bibliai mondanivalót sugallnak: „AHOGYAN A SZARVAS KÍVÁNKOZIK A FOLYÓVÍZHEZ”, a Zsoltárok könyve 42. része 2. versének első fele, mely az egyházközségnek az aranyszalagra hímzett jelmondatával folytatódik: “ÚGY KÍVÁNKOZIK A LELKEM HOZZÁD, ISTENEM!”. Az egyházközség címere és jelmondata egyszerűbben és népszerűbben a 42. Zsoltárt feldolgozó református ének első soraival érzékeltethető: „Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik”. A címeres zászlót a 2015. november 8-i ünnepi istentiszteleten mutatta be Szekeres Attila István.

Erdély címerei

Fotó: Albert Levente

Fotó: Albert Levente

Erdély címereiről tartott vetített képes címertörténeti előadást dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke 2015. november 2-án a Székely Nemzeti Múzeumban. A rendezvényre abból az alkalomból került sor, hogy Mária Terézia királynő 250 évvel ezelőtt, 1765. november 2-án nagyfejedelemségi rangra emelte Erdélyt, és bővítette címerét.

A marosvécsi református templom címerei

Fotó: Lucian Lefter

Fotó: Lucian Lefter

A marosvécsi református templom címereiről tartott előadást Szekeres Attila István, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a 2015. október 1–4-e között tartott, XVII. kiadásához érkezett, korábban országos, két éve nemzetközivé fejlődött Műemlék – hagyomány és jövő (Monumentul – tradiție și viitor) című műemlékvédelmi konferencián. A rendezvény három helyszínen zajlott a következő sorrendben: Iași (Egyesülés Múzeuma), Chișinău (Kisinyov/Кишинёв – Moldovai Tudományos Akadémia) és az Ukrajna területén levő bukovinai Cernăuți (Csernavici/ Чернівці/Czerniowce/Tschernowitz – Eudoxiu Hurmuzachi Román Kulturális Központ). Az előadó bemutatta a Kendi Ferenc, Erdély vajdája, a székelyek ispánja 1555-ből származó, a szocialista rendszert átvészelt, a Kemény-várkastélyban található címerét is. A templomban levő emléktáblákon nagyrészt a patrónus magyargyerőmonostori báró Kemény család tagjainak címerei láthatóak, de van ott vajai és ibrányi Vay-címer, kisrédei Rhédei-címer, hadadi Wesselényi-címer és homoródszentpáli Szentpáli-címer is.

A komlódi kastély címereiről

Fotó: Cristi Ramba

Fotó: Cristi Ramba

A komlódi Wesselényi–Teleki kastély címereiről tartott előadást Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a fogarasi vár Tomori-bástyájában a 2015. szeptember 10–11-e között tartott, a Valer Literat Fogarasföld Múzeuma által szervezett tudományos ülésszakon. A kastélyt 1753–1756 között építtette hadadi báró Wesselényi István és felesége, vargyasi báró Daniel Polixénia. Erről egy-egy latin és magyar nyelvű faragott, címeres építési tábla tudósít. A kor egyik legjelentősebb barokk szobrásza, a kolozsvári Anton Schuchbauer alkotta a kastély déli homlokzatának díszeit, többek között a két család kartusba foglalt címerét. Férje halála után özvegy Daniel Polixénia javíttatta meg a helybeli református templomot, házassági címerrel ékesített táblával jelölve meg azt. Az előadó bemutatta a református templomban levő Horváth–Petrichevich-címeres sírköveket is.

A címertan világnapján

Fotó: Albert Levente

Fotó: Albert Levente

Címerek tegnap és ma címmel címertörténeti előadást tartott dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a Székely Nemzeti Múzeumban 2015. június 10-én, a címertan világnapján.

Európai heraldikusok kezdeményezésére ünneplik a heraldika világnapját június 10-én, mivel ezt a napot tekintik a címerek születésnapjának, ugyanis 1128-ban ezen a napon, lovaggá ütésekor Geoffrey Plantagenet-et címeres pajzsocskával is kitüntette I. Henrik angol király. Az előadó középkori címertekercsekből és címerkönyvekből mutatott ízelítőt, beszélt a lovagi tornákról és heroldokról, akik nevéből származik a címertan nemzetközi megnevezése. Ismertette a címerek alkotóelemeit, fejlődését és hanyatlását. Kitért a székely címerre is, hangsúlyozva, 1659-ben az erdélyi országgyűlés törvénybe foglalta, hogy a székelyeket a nap és hold párosa jelképezi, ismételten kiemelve: nap, és nem nyolcágú csillag.

http://www.3szek.ro/load/cikk/81452/egy_sajatos_tortenelmi_utazas_cimertani_vilagnap_sepsiszentgyorgyon

Címertani előadás Nagyváradon

Fotó: Pap István

Erdély címereiről és székely jelképekről tartott előadást Szekeres Attila István heraldikus 2015. március 6-án Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem Schakespeare-termében, a Partiumi Autonómia Tanács meghívására.

http://www.erdon.ro/a-regiseg-ertek/2780448

Könyvbemutató Brassóban

 

Fotó: Ambrus Attila

Szekeres Attila István Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész című, a Tortoma kiadónál megjelent kötetét mutatta be 2015. március 5-én Brassóban az evangélikus-lutheránus egyházközség tanácstermében. Házigazda Ambrus Attila, a Brassói Lapok Alapítvány elnöke volt. Társszervezők: Bartalis János Keresztény Kulturális Egyesület, valamint az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület.

 

Könyvbemutató Budapesten

 

Fotó: Pandula Attila

Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész című kötetét mutatta be Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus 2015. január 29-én Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack Termében a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) évnyitó rendezvényén. Előzőleg Pandula Attila egyetemi docens, az MHGT elnöke a Magyar Királyi Szent István Rend kéttucatnyi rendvitézének temetési helyét és síremlékét mutatta be.

http://www.3szek.ro/load/cikk/77608/keopeczi_sebestyen_jozsefrol_budapesten

Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Albert Levente

Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész című, frissen megjelent kötetét mutatta be Szekeres Attila István heraldikus 2014. december 22-én Sepsiszentgyörgyön a Tortoma Könyvesházban. A szerző vetített képes előadást tart Keöpeczi Sebestyén Józsefről és művészetéről. A könyvet Keöpeczi Sebestyén József halálának (dec. 27.) 50 éves évfordulójára jelentette meg a Tortoma Könyvkiadó. A házigazda Demeter László, a Tortoma igazgatója volt.

http://3szek.ro/load/cikk/76633/keopeczi_sebestyen_jozsef_a_cimeres_cimermuvesz

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/62435-romn-kirlyt-lenygzte.html#.VKKDVPLCt6c.facebook

https://www.facebook.com/attilaistvan.szekeres/posts/884770818210202?pnref=story

Megjelent

Tortoma Könyvkiadó, 2014

Szekeres Attila István: Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész

Tortoma Könyvkiadó, Barót, 2014

ISBN: 978-973-8995-21-5

https://www.academia.edu/10098849/Ke%C3%B6peczi_Sebesty%C3%A9n_J%C3%B3zsef_a_c%C3%ADmerm%C5%B1v%C3%A9sz_J%C3%B3zsef_Sebesty%C3%A9n_Ke%C3%B6peczi_heraldic_artist_

 

Címertani előadás EME-fórumon Marosvásárhelyen

Fotó: Nemes Gyula

A radnóti kastély Rákóczi–Báthori házassági címere címmel tartott előadást Szekeres Attila István heraldikus Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában 2014. november 29-én az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozatának 13. fórumán, az EME marosvásárhelyi fiókegyesülete és a Borsos Tamás Egyesület által szervezett konferencián.

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/helytorteneti-konferenciat-tartottak-a-kulturpalotaban

 

Európai címertudományi és zászlótani konferencián

Szekeres Attila István heraldikus, Andriy Greczylo, az Ukrán Heraldikai Társaság elnöke és Alfred Znamierowski, a lengyel Heraldikai és Vexillológiai Intézet alapító elnöke

II. Ulászló király címerei Erdélyben címmel tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus a lengyel Heraldikai és Vexillológiai Intézet által szervezett II. Európai Címertani és Zászlótani Konferencián, melyet 2014. szeptember 4–6. között tartottak a lengyelországi Cieszyn városában, a Sziléziai Egyetem előadótermében.

http://www.3szek.ro/load/cikk/73646/europai_konferencian_a_regi_szekely_cimer

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/59301-Bartsgunk-nem-legenda.html

Könyvbemutató a Haszmann Pál Múzeumban

Fotó: Dimény. H. Árpád

2014. május 28-án a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban mutatta be a sepsiszentgyörgyi T3 Kiadónál megjelent, Litterae armales – Címeres nemeslevelek Románia Országos Levéltárának Kovászna megyei fiókjában című kötetét Szekeres Attila István heraldikus, és tartott előadást a címerek kialakulásáról és adományozásáról. Közreműködött a Jakab Árpád vezette falukórus.

Címerek és nemeslevelek

Fotó: Henning János

Címerek és nemeslevelek címmel tartott vetített képes előadást a címerek kialakulásáról és adományozásáról Szekeres Attila István heraldikus a Székely Akadémia előadás-sorozat rendezvényén a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében 2014. április 4-én, ugyanakkor bemutatta a sepsiszentgyörgyi T3 Kiadónál megjelent, Litterae armales – Címeres nemeslevelek Románia Országos Levéltárának Kovászna megyei fiókjában című kötetét.

http://www.3szek.ro/load/cikk/69285/cimerek_es_nemeslevelek_regen_es_ma

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/54364-Katonai-mltunkrl-meslnek.html

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

„Magyarország köztársasági elnöke Dr. SZEKERES ATTILA ISTVÁN heraldikus részére múltunk, gyökereink kutatásáért, a magyar, a szász és a székely jelképek, szimbólumok tudományos igényű népszerűsítéséért és a székelyföldi magyar jelen erősítéséért a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést adományozom. Kelt Budapesten, 2014. évi március hó 7. napján. Áder János (s. k.)”

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából a kitüntetést Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át 2014. március 15-én Budapesten, a Művészetek Palotájában, a Fesztiválszínház termében.

Litterae armales

Sepsiszentgyörgy, 2013

A sepsiszentgyörgyi T3 Kiadónál megjelent Szekeres Attila István Litterae armales – Címeres nemeslevelek Románia Országos Levéltárának Kovászna megyei fiókjában / Diplome de înnobilare şi blazon aflate în fondurile Biroului Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale ale României című színes illusztrációkkal ellátott kétnyelvű kötete.

 

Nemzetközi pecséttani konferencia Kijevben

Fotó: Tudor-Radu Tiron

A nap és a holdsarló a székely közösség pecsétjében címmel tartott előadást Szekeres Attila István heraldikus a 2013. november 22–24. között Kijevben megrendezett IV. Nemzetközi Pecséttani Konferencián. Az Ukrán Tudományos Akadémia Történelmi Intézete és az M. Sz. Hrusevszkij Régészeti és Forráskutató Intézet által szervezett rendezvényen az ukrajnaiakon kívül Oroszországból, Lengyelországból, Fehéroroszországból, Romániából és a Moldovai Köztársaságból érkezett pecsétszakértők és heraldikusok tartottak előadást.

http://www.3szek.ro/load/cikk/65706/a_szekelyek_pecsetjerol_kijevben

http://karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/23646-a-szekelyek-pecsetjerol-kijevben

http://www.kmmi.org.ua/news?menu_id=2&ar_id=784

Háromszék címerkincse

Fotó: Albert Levente

A Székely Akadémia programsorozat keretében 2013. november 12-én a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében Szekeres Attila István heraldikus bemutatta Háromszék címerkincse című doktori disszertációját.

http://www.3szek.ro/load/cikk/65247/cimerek_foldje_haromszek

Nemzetközi heraldikai műhely Kolozsváron

Fotó: Nenad Jovanovich

A székelydályai református templom címereit mutatta be Szekeres Attila István heraldikus a 2013. november 8–9-én Kolozsváron, a Bocskai-házban tartott nemzetközi értekezleten (workshop). A rendezvényt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tudomány és művészet kara szervezte Heraldika és művészetpártolás (Heraldry and art patronage) címmel az Isten dicsőségére és személyes büszkeségből – címeres emlékek és művészetpártolás a késő középkori Erdélyben (To the Glory of God and Personal Pride. Monuments with Heraldic Programmes as Expression of Art Patronage in Late Medieval Transylvania program keretében. A romániaiakon kívül Németországból, Ausztriából, Magyarországról, Szerbiából és a Moldovai Köztársaságból érkezett heraldikusok és művészettörténészek tartottak előadást.

http://www.3szek.ro/load/cikk/65162/a_szekely_cimer_europai_kornyezetben

A Gyulafehérvári Református Egyházközség címere

Címeres zászlót ajándékozott Szekeres Attila István heraldikus és Puskás-Bajkó Gábor hímző-garfikus, a brassói Timega Design Kft. (www.zaszlo.ro) vezetője a Gyulafehérvári Református Egyházközségnek a Bethlen Gábor Erdély fejedelmévé való választásának 400. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen, 2013. október 26-án. Az évforduló kapcsán a fejedelemhez köthető adományról van szó annak okán, hogy Bethlen Gábor 1629. július 13-án Gyulafehérváron kibocsátott oklevelével emelte nemesi rangra az erdélyi és partiumi igehirdetők utódait, és adományozott számukra nemesi címert. Az adomány a fent említett címerből ihletett jelkép: mindkét oldalán hímzett, címerrel ékesített fehér selyemzászló. A zászló közepét a Gyulafehérvári Református Egyházközségnek szánt címer foglalja el.

http://www.3szek.ro/load/cikk/64912/haranglab_es_cimeres_zaszlo_haromszekrol_gyulafehervarra

http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/search%2CPSearchAllScreen.vm;jsessionid=2A68681E23DB4F2E93B7796894E97499

Címerek földje, Erdővidék

Fotó: Hoffmann Edit

Címerek földje, Erdővidék címmel tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus 2013. október 22-én Baróton, Erdővidék Múzeumában a Tortoma Önképzőkör meghívottjaként.

Házassági címerek Háromszéken

Fotó: Bogdan Atanasiu

Háromszéki műemlékeket ékesítő házassági címerekről tartott előadást Szekeres Attila István heraldikus a 2013. október 14–17.  között Iaşi-ban, az Egyesülés Múzeumában tartott, XV. alkalommal megszervezett „Monumentul” című országos műemlékvédelmi konferencián.

Címerek újjáéledése Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Radu Moțoc

A heraldika újjáéledése Sepsiszentgyörgyön címmel tartott előadást Szekeres Attila István heraldikus a fogarasi vár Tomori-bástyájában a szeptember 5–6-án, a Valer Literat Fogarasföld Múzeuma által szervezett éves tudományos ülésszakon.

Sok-sok székely jelkép Csíkszeredában

Kiállítás a Csíki Székely Múzeumban. Fotó: Szekeres Attila István

Három termet betöltő, székely jelképekből álló nagyszabású címer-, pecsét- és zászlótörténeti kiállítás nyílt 2013. március 14-én a Csíki Székely Múzeumban. Az alkalomra három kiállítást ötvöztek. Egyik a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum által, Zepeczaner Jenő kurátorságával összeállított Üzenet a múltból – Székelyföldi címerek és pecsétek című, székelyföldi múzeumok anyagából válogatott pecsétnyomók, címerek, céhes zászlók, mely tárlat ékessége a székely nemzet napot és holdat ábrázoló ezüst pecsétnyomója. Más kettő a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport – tagjai Mihály János, Pál-Antal Sándor, Szekeres Attila István és Zepeczaner Jenő – munkája, a Címer és pecsét a Székelyföldön című vándortárlat és a Székely Történelmi Zászlósor. A kiállítást megnyitotta Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója, Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, Ferencz Salamon Alpár Hargita megyei önkományzati képviselő, Csergő Tibor, a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum igazgatója, az összetett tárlat rendezője. Ünnepi beszédet Pál-Antal Sándor történész, akadémikus mondott. Ismertette a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport munkáját, s bemutatta annak frissen megjelent, harmadik tanulmánykötetét: Címer és pecsét a Székelyföldön.

Székely jelképek

A székely jelképek kialakulásásról, s a történelem folyamán befutott útjáról tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus 2013. február 26-án Sepsiszentgyörgtyön, a Székely Nemzeti Múzeumban, a Székely Akadémia történelmi előadássorozat keretében.

Elmondta, székely jelképeket tartalmazó címeres emlékeink vannak már a 15. századból. Az égitestek párosának mint székely jelképnek törvénybe iktatása több mint három és fél évszázaddal ezelőtt megtörtént. 1659-ben a május 24. és június 15. között Szászsebesen tartott erdélyi országgyűlésen szabályozták a rendeket jelképező pecséteket: a sas az erdélyi vármegyéké, a hét bástya a szász rendi nemzeté, s – idézünk az elfogadott törvény harmadik cikkelyéből – „a székelységnek légyen egy fél hold és nap, környülvaló irása: Sigillum nationis Siculicæ”. 1765-ben Mária Terézia nagyfejedelemségi rangra emelte Erdélyt, s címert adományozott neki. A címerben megjelennek a fent említett jelképek: a felső, égszínkék mezőben kiterjesztett szárnyú, növekvő, fekete sas, aranynapot és ezüst holdsarlót, az alsó, aranymezőben hét vörös bástya. Tehát a székelység szimbólumai itt is megjelentek. Az első világháború után megnövekedett Románia címerébe is jelezni kívánta a gyarapodást. Új címerét Keöpeczi Sebestyén József heraldikus, címerművész alkototta, s azt 1921-ben törvényesítettek. A negyedik mezőben Erdély címerét találjuk, ugyanabban az alakban, ahogyan megjelent az említett oklevélben. 1992-ben a parlament két háza elfogadta a szocializmustól megmenekült Románia címerét. Ez a királyságra utaló szimbólumok nélül ugyanaz, mint a Keöpeczi alkotása. Közvetve bár, de tartalmazza a székely jelképeket.

Megjelent a Címer és pecsét a Székelyföldön című tanulmánykötet

Székelyudvarhely, 2012

Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmányok. Szerkesztette Mihály János. Kiadja a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2012, 256. o.

A gazdag színes melléklettel, román és angol összefoglalóval ellátott kötet tanulmányai:

Bernád Rita Magdolna: A Gyergyói Főesperesi Kerület egyházközségeinek pecsétei és a védőszentek

Bicsok Zoltán: Római katolikus papi magánpecsétek az egykori Csíkszék területéről (17–19. század)

Pál-Antal Sándor: Csík-Gyergyó-Kászonszék címeres pecsétje

Pál-Antal Sándor: Marosszék címeres pecsétje

Szekeres Attila István: Székely jelképek háromszéki közigagatási címerekben

Zepeczaner Jenő: Székelyföldi céhcímerek

Zepeczaner Jenő: Fejedelemségkori udvarhelyszéki címerekről

Kézdivásárhely jelképei

Sepsiszentgyörgy, 2012

6000 példányban jelent meg a sepsiszentgyörgyi Háromszék Vármegye Kiadónál Szekeres Attila István heraldikus Kézdivásárhely jelképei című munkája, amely a felső-háromszéki egykori céhes központ pecsétjeit, címereit és zászlait mutatja be.

Címeres emlékek Radnóton

Marosvásárhely, 2012

Megjelent A maros megyei magyarság történetéből című, az adott vidéken élő magyarság múltjának minél sokoldalúbb feltárását és közkinccsé tételét szolgáló munka 3. kötete. A marosvásárhelyi Mentor Kiadó által gondozott tanulmánykötet szerkesztői: Pál-Antal Sándor akadémikus és Simon Zsolt történész. A 16 tanulmányt összesítő munkában Szekeres Attila István heraldikus Címeres emlékek Radnóton című tanulmányával jelentkezik. Ebben bemutatja a radnóti református templom szentélyében levő, 1486-ból származó csillagos-holdas címert, a hajó reneszánsz ajtókeretébe faragott, 1593-ból származó Kendy-címert, a várkastélyon levő, kőből faragott II. Rákóczi György–Báthori Zsófia házassági címert és a római katolikus templomban látható bethleni gróf Bethlen családi címert. A kötet további szerzői: Balázs Lajos, Boér Hunor, Csáki Árpád, Egyed Ákos, Garda Dezső, Gidó Csaba, Józsa András, Koszta István, László Márton, Nemes Gyula, Pál-Antal Sándor, Takács Péter, Tamási Zsolt, Weisz Szidónia és Zepeczaner Jenő.

A címertervező Gödri Ferenc

Gödri Ferenc címetrevei

Gödri Ferenc, a polgármester címmel szervezett konferenciát Sepsiszentgyörgy önkormányzata 2012. december 6-án a Székely Nemzeti Múzeumban abból az alkalomból, hogy a város legendás polgármestere 150 évvel ezelőtt született. Szekeres Attila István heraldikus A címertervező Gödri Ferenc című, vetített képes előadásában bemutatta a Gödri által festett címerterveket, ezek alapján a hivatalos címernek I. Ferenc József általi adományozását és a város képviselő testületének köszönetét. (Az anyag összeállításához hozzájárult Nagy Botond és Tóth Szabolcs Barnabás.) A konferencia további előadói: Cserey Zoltán, Demeter Lajos, Tóth Szabolcs Barnabás, József Álmos, Csáki Árpád és Árvay Katalin, Gödri Anikó, a polgármester unokája videóüzenetet küldött.

A Magyar Tudomány Napján Székelyudvarhelyen

Szekeres Attila István címerkiállítása. Fotó: Kovács Árpád

2012. november 9-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett székelyudvarhelyi rendezvénysorozat nyitányán a művelődési házban megnyílt a Székely Címer-, Pecsét és Zászlótörténeti Munkacsoport által összeállított Székely történelmi zászlósorral kiegészült Címer és pecsét a Székelyföldön című kiállítás. Megnyitóbeszédet Pál-Antal Sándor akadémikus mondott, majd Szekeres Attila István heraldikus a címertani hagyományőrzés fontosságáról beszélt.

Másnap, 2012. november 10-én a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontban szervezett konferencián Pál-Antal Sándor akadémikus Csík-, Gyergyó- és Kászonszék címeres pecsétjéről, Szekeres Attila István heraldikus a háromszéki címerekben fellelhető székely jelképekről, Bernád Rita gyergyószentmiklósi levéltáros a gyergyói főesperesi kerület egyházközségeinek pecsétjeiről, Zepeczaner Jenő székelyudvarhelyi történész székelyföldi céhek címer- és pecséthasználatáról, Mihály János lövétei történész Székelyudvarhely pecsétjéről és címeréről tartott előadást.

A konferencia végén, a Forrásközpont kiállítótermében megnyílt Szekeres Attila István Erdélyi közigazgatási címerek című kiállítása. (2013. január közepéig látogatható) A heraldikus által tervezett címereket a brassói Timega Design kft (www.zaszlo.ro) hímezte.

http://www.3szek.ro/load/cikk/54714/szekely_jelkepek

http://www.pluszportal.ro/web/index.php?option=com_content&task=view&id=32693&Itemid=1

Vásárhelyi Székely Kaszinó

Fotó: Pál-Antal Sándor

A székely címerről tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus Marosvásárhelyen a Deus Providebit-házban 2012. november 6-án a Vásárhelyi Székely Kaszinó rendezvénysorozatának második előadásán. A megnyitó előadást Az önkormányzatiság kezdete a székelyeknél címmel Pál-Antal Sándor akadémikus tartotta 2012. április 26-án.

Üzenet a múltból – Sepsiszentgyörgyön

A megnyitó. Fotó: Albert Levente

Harmadik állomására, Sepsiszentgyörgyre érkezett az Üzenet a múltból  – Székelyföldi pecsétek és címerek című, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumból indult tárlat. A kiállítást, melynek kurátora Zepeczaner Jenő történész, nyugalmazott muzeológus 2012. október 18-án nyitották meg a Székely Nemzeti Múzeumban. Sztáncsuj Sándor József régész házigazdaként köszönetet mondott a tárlat létrehozóinak, majd Tamás Sándor, a múzeumot fenntartó Kovászna Megyei Tanács elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Megnyitóbeszédet Szekeres Attila István heraldikus mondott, egyben tarlátvezetést is tartott.

http://www.3szek.ro/load/cikk/53952/pecsetek_cimerek_uzenete_tortenelmi_tarlat_a_muzeumban

http://multikult.transindex.ro/?hir=6568

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=68351

http://erdely.ma/kultura.php?id=128943&cim=tortenelmi_tarlat_a_szekely_nemzeti_muzeumban

Címerek földje, Erdővidék

Fotó: Sorin Iftimi

A fenti címmel tartott előadást Szekeres Attila István heraldikus (október 5-én a Gyilkos-tónál) a 2012. október 3–7 között szervezett, Monumentul (rom. műemlék) című országos műemlékvédelmi konferencia XIV. kiadásán, melynek munkálatait Iași-ban, az Egyesülés Múzeumában és a Gyilkos-tónál, a Iasicon szálló konferenciatermében tartották. Az előadó bemutatta az Erdővidéken, a vargyasi, olaszteleki, miklósvári, zalánpataki, székelyszáldobosi, köpeci, nagyajtai nemesi építményeken, illetve templomokban látható, összesen hetvenöt címert, s levonta a következtetést, a kistérséget méltán nevezhetjük a címerek földjének.

http://www.3szek.ro/load/cikk/53585/cimerek_foldje_erdovidek

Sepsiszentgyörgy pecsétjei, címerei, zászlai

2012. október 3-án, ifj. Gödri Ferenc születésének 150. évfordulóján mutatták be Szekeres Attila István Sepsiszentgyörgy jelképei című, a Sepsiszentgyörgy Kiadónál megjelent munkáját a Székely Nemzeti Múzeum Bartók-termében. Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, felelős kiadó a várostörténeti sorozat fontosságáról beszélt, Csáki Árpád történész az 1897-ben adományozott városcímer tervezőjét, ifj. Gödri Ferenc polgármestert méltatta, s idézte fel korát. Szekeres Attila István heraldikus vetített képes előadást tartott a város pecséteiről, címereiről, zászlairól, az 1509-es pecsétnyomótól a 2010-ben elfogadott városzászlóig ismertette a jelképek fejlődését.

http://www.3szek.ro/load/cikk/53495/pecsetbe_rejtett_tortenelem

Címerrel ékesített Kovászna megyei műemlékek

Fotó: Bordi Zsigmond Loránd

A Valeriu Literat Fogarasföld Múzeuma által szervezett Románia műemlékei című országos kollokvium ötödik kiadásán, 2012. szeptember 7-én Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus Címerrel ékesített Kovászna megyei műemlékek című előadásában azokat a Háromszéken található épületeket mutatta be, melyek külsejét domborművű – kőből faragott vagy stukkóként kialakított – címer díszíti. Szemléltette Háromszék egykori székhának, a sepsiszentgyörgyi székhelyű Székely Határőr Huszárezred parancsnoksági épületének, a kézdivásárhelyi Vigadó művelődési háznak homlokzatán levő címert, továbbá az Alsócsernátoni Református Egyházközségnek, a Magyar Unitárius Egyháznak az árkosi templom kaputornyán levő címerét. Megelevenedtek a hídvégi Nemes, kőröspataki Kálnoky, szárhegyi Lázár, zabolai Mikes, vargyasi Daniel, alsócsernátoni Damokos, lisznyói és kilyéni Székely, gidófalvi Gidófalvy, uzoni Szabó, szentkatolnai Cseh család kastélyok illetve kúriák falán elhelyezett címerei is. A dolgozat megjelent az alkalomra kiadott tanulmánykötetben, mely a most induló Acta Terrae Fogarasiensis éves megjelenésűre tervezett tudományos folyóirat első számát képezi. (73–104. old.)

http://www.3szek.ro/load/cikk/52768/haromszeki_muemlekek_fogarason

http://caiausm.blogspot.ro/2012/09/monumentele-romaniei-patrimoniu.html

Sepsiszentgyörgy jelképei

Sepsiszentgyörgy, 2012

A Sepsiszentgyörgy Kiadó gondozásában megjelent Szekeres Attila István Sepsiszentgyörgy jelképei című munkája, mely bemutatja a város pecsétnyomóit/pecsétjeit, kezdve az első, 1509-es bélyegzőtől, a város címerének alakulását a különböző történelmi korokban, valamint Sepsiszentgyörgy zászlait.

Jelképek és identitás

Fotó: Tóth B. Tinka

Jelképek és identitás címmel nyílt meg Szekeres Attila István heraldikus székelyföldi közigazgatási címereket bemutató tárlata Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében 2012. május 23-án. Vargha Mihály múzeumigazgató köszöntője után Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke nyitotta meg a kiállítást, majd a heraldikus a címertervezés műhelytitkaiba vezette be a hallgatóságot, elmesélve a címerek készítésének, elfogadtatásának hátterét is, miközben tárlatvezetést tartott.

http://www.3szek.ro/load/cikk/49573/jelkepekben_is_el_a_nemzet&cm=69563

http://www.pluszportal.ro/web/index.php?option=com_content&task=view&id=30830&Itemid=35

http://regiohirek.ro/jelkep-es-identitas-%E2%80%93-szekelyfoldi-kozigazgatasi-cimerek/#more-124

http://86.35.4.218/aktualis/haromszek/cimerkiallitas-sepsiszentgyorgyon

A csernátoni múzeum címerei

Fotó: Tudor-Radu Tiron

A Sever Zotta Román Genealógiai és Heraldikai Intézet szervezésében május 10–12. között Iaşi-ban tartott XVI. Országos Genealógiai és Heraldikai Kongresszus címertani szekciójának ülésén Szekeres Attila István heraldikus bemutatta a Székely Nemzeti Múzeum külső egységeként működő csernátoni Haszmann Pál Múzeumot, alapítóját, a 110 éve született id. Haszmann Pált (1902–1977), s részletesen foglakozott az intézmény helytörténeti gyűjteményében őrzött címerekkel.

http://www.3szek.ro/load/cikk/49292/szekely_cimerek_jaszvasarban

Genealógiai Füzetek

Fotó: Tudor-Radu Tiron

A 2012. május 10–12. között Iaşi-ban tartott XVI. Országos Genealógiai és Heraldikai Kongresszus családtörténeti szekciójának ülésén Szekeres Attila István heraldikus bemutatta a csíkszentmihályi Sándor Imre (1877–1930) által 1903–1913 között Kolozsváron kiadott Genealógiai Füzetek című szakfolyóiratot. Külön kitért a lap illusztrátora, hét éven át társszerkesztője, Keöpeczi Sebestyén József (1878–1964) heraldikus által rajzolt címerekre.

http://www.3szek.ro/load/cikk/49292/szekely_cimerek_jaszvasarban

Címerkiállítás Iași-ban

Fotó: Tudor-Radu Tiron

Erdélyi közigazgatási címerek címmel nyílt meg a Szekeres Attila István heraldikus által tervezett címerekből álló kiállítás Iași-ban, a 2012. május 10–12. között tartott XVI. Országos Genealógiai és Heraldikai Kongresszus első napján, a Moldvát és Havasalföldet egyesítő Alexandru Ioan Cuza fejedelemi székhelyeként ismert Egyesülés Múzeumában. A címereket a brassói Timega Design Kft. hímezte. www.zaszlo.ro

Fotó: Lucian Valeriu Lefter

Székely jelképek a háromszéki címerekben

Fotó: Iochom István

Székely jelképek a háromszéki címerekben címmel tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház kiállítótermében 2012. április 13-án az EMI által szervezett Pro Historia rendezvénysorozat keretében. Az előadó végigvezette a székely címer öt és fél évszázados történetét, bemutatta a korai címeres emlékeket, ismertette a régi és új székely címert, s mindkettő elemeiben vagy teljességben való előfordulását későbbi és mai közigazgatási címerekben. Ezt követően a székely jelképek előfordulását ismertette háromszéki közigazgatási címerekben.

http://www.emihirek.ro/kezdivasarhelyi-emi/szekely-jelkepek-a-haromszeki-cimerekben-pro-historia.emi

http://www.3szek.ro/load/cikk/48400/szekely_jelkepek_cimerekben

Üzenet a múltból

Címer- és pecséttörténeti kiállítás nyílt Gyergyószentmiklóson a Tarisznyás Márton Múzeumban 2012. március 29-én. Egyrészt a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum által, Zepeczaner Jenő történész kurátorságával összeállított Üzenet a múltból – Székelyföldi pecsétek és címerek című, másrészt a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport – tagjai Mihály János történész, Pál-Antal Sándor akadémikus, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő – által összeállított Címer és pecsét a Székelyföldön című vándortárlatok egyesítéséből hozták létre a kiállítást. Ez alkalommal bemutatták a Jelképek a SzékelyföldönCímerek, pecsétek, zászlók című, nemrég megjelent tanulmánykötetet, melynek szerzői: Bicsok Zoltán levéltáros, Mihály János, Pál-Antal Sándor, Szekeres Attila István és Zepeczaner Jenő.

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=62166

Bemutatták a Jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötetet

Zepeczaner Jenő, Szekeres Attila István, Tamás Sándor, Borboly Csaba, Mihály János, Pál-Antal Sándor, Bicsok Zoltán és Péter Ferenc

Csíkszeredában, a Hargita megyei közigazgatási palotában 2012. március 6-án bemutatták a Jelképek a Székelyföldön címmel, Címerek, pecsétek, zászlók alcímmel megjelent tanulmánykötetet, melynek szerzői a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjai, Mihály János történész, Pál-Antal Sándor akadémikus, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő történész, valamint Bicsok Zoltán levéltáros. Csík-, Gyergyó-, Kászonszék és Udvarhelyszék képviseletében Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke, Háromszékről Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, Marosszékről Péter Ferenc, Szováta polgármestere vett részt a rendezvényen.

http://www.3szek.ro/load/cikk/47208/jelkepek_a_szekelyfoldon

Megjelent a Jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötet

Csíkszereda, 2011

A gazdag színes melléklettel, román és angol összefoglalóval ellátott kötet tanulmányai:

Szekeres Attila István: A székely címer

Szekeres Attila István: A székelydályai református templom címerei

Pál-Antal Sándor: Pecséttani kutatások Erdélyben. Az erdélyi pecséttörténeti irodalom jegyzéke

Zepeczaner Jenő: A székely nemzet pecsétje

Pál-Antal Sándor:A székelyföldi törvényhatóságok pecséthasználata 1861–1918 között

Pál-Antal Sándor: A székelyföldi városok pecséthasználata 1849–1918 között

Pál-Antal Sándor: A székelyföldi községek pecséthasználata 1849–1918 között

Pál-Antal Sándor: Marosszéki egyházi intézmények pecsétjei a 18–19. században

Bicsok Zoltán: Csíkszéki római katolikus plébániák pecsétjei és bélyegzői a 19. zázadból

Mihály János: A hadakozó székelység hadi jelvényeiről, zászlóiról

Mihály János: Magyar nemzeti színek a Székelyföldön 1848–1849-ben

Háromszéki címerekről

Fotó: Ütő Gusztáv

Fotó: Ütő Gusztáv

A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum képzőművészeti tagozatának szervezésében, a Háromszéki értékvédő előadássorozat keretében Háromszéki címerek címmel tartott előadást XI–XII. osztályos tanulóknak és képzőművész-tanároknak Szekeres Attila István heraldikus a középiskola dísztermében 2012. január 31-én.

A székely nemzet címerei

A székely közösségi címerekről tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus 2011. november 12-én Nyárádszeredában, az Erdélyi Múzeum-Egyesület marosvásárhelyi fiókja által szervezett, A magyar tudomány napja Erdélyben című konferencián.

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-tudomanyt-unnepeltek

A vargyasi Daniel család címerei

A vargyasi Daniel család címereiről tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus a 2011. október 12-16. között Iaşi-ban tartott Monumentul (rom. műemlék) című országos műemlékvédelmi konferencia XIII. kiadásán. Az előadó bemutatta a vargyasi Daniel-kastélyon és -ban, az olaszteleki Daniel udvarházon, valamint a vargyasi családi kriptán látható kőből faragott címereket, címeres építési emléktáblákat, továbbá terrakotta- és festett címereket.

Háromszék címere

A Háromszék Vármegye Kiadó gondozásában, Kovászna Megye Tanácsának támogatásával önálló kiadványként megjelent Szekeres Attila István Háromszék címeréről írt tanulmánya, mely történetiségében ismerteti a székely közösség címerének továbbélését a székely szék, majd Háromszék vármegye, később a Román Királyságon belüli Háromszék (Trei Scaune) megye, ma Kovászna megye címerében.

http://www.3szek.ro/load/cikk/43121/haromszek_cimere

Kitünteve

Szekeres Attila István átveszi a kitüntetést Kelemen Hunor minisztertől

Kelemen Hunor művelődési és örökségvédelmi miniszter átadta a román államfő által megítélt Kulturális Érdemrend Lovagkeresztjét Szekeres Attila István heraldikusnak. Az eseményre a Háromszék vármegye megalakulásának 135 éves évfordulóján rendezett ünnepség keretében, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban került sor 2011. szeptember 26-án. A tárcavezető laudációjában elmondta, Szekeres Attila István sok-sok olyan címert készített, melyek a történelmi hagyományokon, -jelképrendszeren alapulnak. Ő az aki leginkább ismeri a székelyföldi, erdélyi címertant. Településeink jelentős részének címere az ő keze nyomát viseli, az ő munkájának eredménye. Az elvégzett munkát méltányolni kell, ezért javasolta az államfőnek, hogy Szekeres Attila Istvánnak adományozza a Kulturális Érdemrend Lovagkeresztjét.

http://www.3szek.ro/load/cikk/42802/az_onkormanyzatisag_unnepen

Székely jelképek Budapesten

Címer, pecsét és zászló a Székelyföldön címmel nyílt kiállítás 2011. szeptember 16-án Budapest Főváros Levéltárában. Az anyag átfogó képet nyújt a székelység utóbbi öt és fél évszázadának szimbólumairól, hisz a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport – tagjai Mihály János történész, Pál-Antal Sándor pecsétszakértő, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő történész – által összeállított Címer és pecsét a Székelyföldön című vándorkiállítás és a Székely történelmi zászlósor együttesét tartalmazza. A tárlat november 11-ig látogatható.

Kiállítás Szolnokon

2011. szeptember 8-án Szolnokon, az Aba-Novák Kulturális Központban két székelyföldi témájú tárlat nyílt: Címer és pecsét a Székelyföldön, melyet a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport – tagjai Mihály János történész, Pál-Antal Sándor akadémikus, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő történész – állított össze, valamint a Projekt3 című székelyföldi képzőművészeti vándorkiállítás.

Kiállítás Nyíregyházán

2011. július 29-én Nyíregyházán, a Jósa András Múzeumban nyitották meg a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport – tagjai Mihály János történész, Pál-Antal Sándor akadémikus, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő történész – által összeállított Címer és pecsét a Székelyföldön című vándorkiállítást.

Székely zászlósor Miklósváron

Fotó: Henning János

Miklósvár írásos említésének nyolcszáz éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat keretében 2011. július 24-én az erdővidéki faluban vonultatták fel a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport – tagjai Mihály János történész, Pál-Antal Sándor akadémikus, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő történész – által összeállított Székely történelmi zászlósort, mely a római katolikus templomban tartott ünnepi szentmisén, majd a 800 éves múltat jelző emlékkő felavatásánál és emlékzászló megszentelésénél a magyar Szent Korona másával, a Magyar Koronaőrök Egyesületének jelenlétével együtt emelte a rendezvény színvonalát.

Történelmi zászlók Baróton

Fotó: Hoffmann Edit

Az Erdővidéki Középkori- és Reneszánsz Napok keretében 2011. július 23-án Baróton, Erdővidék Múzeumában kiállították a magyar Szent Korona hiteles mását, mely mellett a Magyar Koronaőrök Egyesületének tagjai álltak díszőrséget. Este ünnepi menet kísérte át a koronát a római katolikus templomba. A koronaőrök mellett lovagi öltözetben részt vettek a kisújszállási Szabad Lovagok Rendjének tagjai, felvonultatták a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport – tagjai Mihály János történész, Pál-Antal Sándor akadémikus, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő történész – által összeállított Székely történelmi zászlósort.

Címerek és pecsétek Marosvásárhelyen

2011. június 8-án Marosvásárhelyen, a Bernády Házban nyílt meg a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport – tagjai Mihály János történész, Pál-Antal Sándor akadémikus, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő történész – által összeállított Címer és pecsét a Székelyföldön című vándorkiállítás.

Címerkiállítás Európa fővárosában

Szekeres Attila István címerkiállítása Brüsszelben

Szekeres Attila István címerkiállítása Brüsszelben

Székelyföldi közigazgatási címereket tartalmazó kiállítását vitte el Brüsszelbe Szekeres Attila István heraldikus. A tárlat a Magyar Fejlesztési Bank kirendeltségében (volt Magyar Régiók Háza) 2011. június 1-jén felavatott székelyföldi képviseleti irodát díszítette.

Szekeres Attila István címerkiállítása Brüsszelben 2

Szekeres Attila István címerkiállítása Brüsszelben 2

Megnyitóbeszédében a heraldikus kiemelte, a Székelyföld területén levő közigazgatási egységek mai címerei az erdélyi címertani hagyományon alapulva egyszerűségükkel tűnnek ki a többi romániai címer közül: míg amazok 4-5 mezőre osztottak, addig a mieink osztatlan, esetleg két mezőből álló pajzsba szerkesztettek, s kevés címerképet tartalmaznak.

Szekeres Attila István címerkiállításának megnyitója. Brüsszel

Szekeres Attila István címerkiállítása Brüsszelben

Szekeres Attila István kiemelt néhányat a jelképek közül, mint a régi címeren alapuló Kovászna megyei, sepsiszentgyörgyi, berecki, illyefalvi, továbbá a nemesi vagy főnemesi címer felhasználásval készült zabolai, árkosi, sepsibodoki, torjai, uzoni, gidófalvi, a névcímerként szolgáló mezőmadarasi, vagy a XIII. századi híres műemléktemplomra utaló címerképekkel díszített gelencei jelkép.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Sógor Csaba EP-képviselő, Péter Ferenc polgármester, Kulcsár-Terza József és Aurel Bote megyei önkormányzati képviselők, Szekeres Attila István heraldikus, Birtalan József megyemenedzser a címerkiállítás megnyitóján

Szekeres Attila István címerkiállítása Brüsszelben

A címereket a brassói Timega Design Kft. (www.zaszlo.ro) hímezte.

http://www.3szek.ro/load/cikk/39841/szekelyfoldi_cimerek_europa_fovarosaban

A Kulturális Érdemrend lovagja

A 2011. május 25-én kelt 512-es elnöki rendelettel  a Kulturális Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta a román államfő Szekeres Attila István heraldikusnak, címertani munkássága elismeréseként. A jogszabály a 2011. május 27-én kiadott 373-as Hivatalos Közlönyben jelent meg.

http://canord.presidency.ro/Pagina_Ord.Mer.Cultural_registru_F.htm

Székely történelmi zászlók Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Szekeres Attila István

2011. május 22-én, a II. Háromszéki Huszártoborzó záróakkordjaként a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár előtt a nagyszámú érdeklődőnek egyenként bemutatták a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport – tagjai Mihály János történész, Pál-Antal Sándor akadémikus, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő történész – által összeállított Székely történelmi zászlósort.

http://www.3szek.ro/load/cikk/39476/szekely_tortenelmi_zaszlok_sepsiszentgyorgyon

Erdélyi közigazgatási címerek

2011. március 29-én Baróton, Erdővidék Múzeumában megnyílt Szekeres Attila István heraldikus Erdélyi közigazgatási címerek című kiállítása. Megnyitóbeszédet Demeter Zoltán, a Tortoma Önképzőkör vezetője mondott.

Szekeres Attila István kiállítása és előadása Baróton. Fotó: Hoffmann Edit

Szekeres Attila István kiállítása és előadása Baróton. Fotó: Hoffmann Edit

Az alkalommal a heraldikus vetített képes előadást tartott a mai közigazgatási címerekről, azok tervezéséről.

A Szekeres Attila István által tervezett, kiállított címereket a brassói Timega Design Kft. hímezte. A profi munkát Puskás-Bajkó Gábor készítette. (www.zaszlo.ro , timega (kukac) timega.ro , tel. 0268420804)

http://www.3szek.ro/load/cikk/37916/szuletendo_cimereinkrol

A Paul Gore Genealógiai, Címertani és Levéltár-tudományi Társaság tagja

A Paul Gore Genealógiai, Címertani és Levéltár-tudományi Társaság (Moldovai Köztársaság) Igazgatótanácsa 2011. február 24-i ülésén Silviu Andries-Tabac elnök ajánlására hivatalosan (is) felvette tagjai közé Szekeres Attila István heraldikust, aki már 2010. december 7-én megtartotta székfoglalóját.

A Moldovai Tudományos Akadémián

Gheorghe Vrabie és Szekeres Attila István Moldova fővárosában. Fotó: Silviu Tabac

Gheorghe Vrabie és Szekeres Attila István Moldova fővárosában. Fotó: Silviu Tabac

Keöpeczi Sebestyén József (1878-1964) heraldikusról, Románia 1921-es államcímerének alkotójáról és munkásságáról, valamint mai erdélyi, különösképpen székelyföldi közigazgatási címerekről tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus Kisinyovban, a Moldovai Tudományos Akadémia üléstermében 2010. december 7-én a Paul Gore Genealógiai, Címertani és Levéltár-tudományi Társaság meghívására.

Székely jelképek Nagyszebenben

Szekeres Attila István Keöpeczi Sebestyén József címerkompozíciói előtt

Szekeres Attila István Keöpeczi Sebestyén József címerkompozíciói előtt

Nagyszebenben, az Ars Hungarica közművelődési napok keretében 2010. november 28-án megnyílt a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport által összeállított Címer és pecsét a Székelyföldön, valamint a Székely történelmi zászlósor című kiállítás a helybeli református templomban, valamint a Habitus Galériában. Varró Sándor református lelkipásztor, a főszervező Serfőző Levente, a HÍD Kulturális Egyesület elnöke és Sófalvi László, a Hargita Megyei Tanács alelnöke üdvözlő szavai után a kiállítást Mihály János történész, Szekeres Attila István heraldikus és Puskás-Bajkó Gábor zászlókészítő nyitotta meg.

Címerében átlőtt hattyú

Daniel-címer az olaszteleki kastélyon. Fotó: Szekeres Attila István

címmel tartott előadást a hattyús címerekről és az erdélyi reneszánsz faragott kőcímerekről általában, s kimondottan a vargyasi báró Daniel család faragott címereiről Szekeres Attila István heraldikus a 2010. november 19-20-án Olaszteleken tartott, Kutatás, restautrálás, hasznosítás – A megújuló olaszteleki Daniel-kastély című szakmai konferencián.

A köpeci templomban

Keöpeczi Sebestyén József címerei a köpeci templom kazettás mennyezetén. Szekeres Attila István felvétele

Keöpeczi Sebestyén József címerei a köpeci templom kazettás mennyezetén. Szekeres Attila István felvétele

A köpeci református templom címereiről és azok alkotójáról, Keöpeczi Sebestyén Józsefről tartott vetített képes előadást a köpeci templomban Szekeres Attila István heraldikus 2010. november 17-én, a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és Erdővidék Múzeuma  által szervezett XVIII. Erdővidéki Közművelődési Napok keretében.

Háromszéki templomvárak címereiről

tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus a 2010. október 13–17 között tartott Monumentul (rom. Műemlék) című országos szimpóziumon. Az idei, XII. konferenciát kivételen két helyszínen, a jászvásári Egyesülés Múzeumában, a volt Cuza-palotában és Kisinyovban, a Moldovai Tudományos Akadémia dísztermében tartották. A mostani rendezvény témája a vártemplomokra épült. Az előadó a sepiszentgyörgyi, alsócsernátoni, sepsibodoki, pávai, zabolai, illyefalvi református, nagyajtai és árkosi unitárius, valamint a gelencei római katolikus templomvár rövid történetét, s bővebben azok címereit ismertette.

http://www.monumentul.ro/pdfs/steme%20covasna.pdf

Fotó: George Lazăr

Székely jelképek Székelykeresztúron

Címer- és pecsétkiállítás a múzeumban

A Keresztúr nevű települések XI. nemzetközi találkozóján, Székelykeresztúron a Zeyk Domokos Iskolaközpont udvarán bemutatták a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport (Pál-Antal Sándor ny. főlevéltáros, Szekeres Attila István heraldikus, Mihály János és Zepeczaner Jenő történész) által létrehozott Székely történelmi zászlósort, melyet kiállításként elhelyeztek a Molnár István Múzeumban. Ugyanott kiállították a Címer és pecsét a Székelyföldön című, szintén a munkacsoport által létrehozott tárlatot. A múzeumban továbbra is látogatható Szekeres Attila István heraldikus Székelyföldi közigazgatási címerek című kiállítása. Tehát, egyszerre három, székely jelképekről szóló tárlat látható a Molnár István Múzeumban.

Székely történelmi zászlósor

Székely történelmi zászlósort avattak 2010. július 3-án Csíkszereda központjában. A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport – tagjai Mihály János lövétei történész, Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi akadémikus, pecsétszakértő, Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus és Zepeczaner Jenő székelyudvarhelyi történész –  kutatásai alapján rekonstruált 17 zászlót székely ruhás legények közszemlére állították, s Boros Károly csíktapolcai plébános, római katolikus főesperes felszentelte.

A Szabadság térről Csíksomlyóra, az Ezer Székely Leány Napja hagyományos helyszínére vonultatták fel a zászlósort, melyben helyet kapott a székely ispán XV. századbeli, Székelyvásárhely Mátyás király korabeli, a székely nemzet XVI. századi, Székelyudvarhely XVII. századi zászlaja, Székely Mózes kornétája, a goroszlói csatában (1601) elvesztett székely gyalogsági, egy XVII. századi székely lovassági, valamint egy XVII. századból való székely gyalogsági zászló, Csíkszék zászlaja a XVII. század elejéről, Udvarhelyszék zászlaja 1601-ből, Sepsiszentgyörgy zászlaja 1848-ból, az 1848-as városfalvi nemzetőrzászló, az 1848-as oklándi toborzózászló, a Kossuth-szabadcsapat székely címeres zászlaja, Udvarhely vármegye zászlaja 1907-ből, a Székely Hadosztály zászlaja 1919-ből, Gyergyószentmiklós zászlaja 1941-ből. A rekonstrukciókat Puskás-Bajkó Gábor vezetésével a brassói Timega Kft. varrta, hímezte. A zászlók tulajdonosa, Hargita Megye Tanácsa azt tervezi, hogy közösségi ünnepeken felsorakoztatja a székely történelmi zászlókat.

http://www.3szek.ro/load/cikk/30654/szekely_tortenelmi_zaszlok_sorakozoja

Keöpeczi Sebestyén József utca Sepsiszentgyörgyön

zsögödi Nagy Imre rajza

Keöpeczi Sebestyén József (1878-1964) heraldikusról, a legnagyobb magyar címerművészről, Magyarország 1915-ös középcímerének megrajzolójáról, Románia 1921-es címerének alkotójáról neveztek el utcát Sepsiszentgyörgyön Szekeres Attila István heraldikus kezdeményezésére. A városi tanács 2010. május 27-én fogadta el a határozatot. (Nem véletlenül, a kezdeményező pont a Keöpeczi Sebestyén József utcában lakik.) A Románok Hargita-, Kovászna- és Maros Megyei Fóruma nevű civil szervezet keresete nyomán a bíróság felfüggesztette az utacanévadásról szóló határozatot alkalmazását.

Székely szimbólumok a múltban és a jövőben

Fotó: Mihály János

témakörben tartott előadást Pál-Antal Sándor akadémikus, Szekeres Attila István heraldikus, valamint Mihály János és Zepeczaner Jenő történész A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig című előadássorozat 57. kiadásában, 2010. május 18-án a csíkszeredai városháza dísztermében.

Háromszéki címerekről Jászvásárban

A közigazgatási címerek forrásai. Háromszéki esettanulmány című előadással vett részt Szekeres Attila István heraldikus Iaşi-ban a 2010. május 15-én tartott VI. Országos Kommunális Heraldikai Kollokviumon.  Az „előadást” azért hívta meg a szervező Ştefan S. Gorovei, a Sever Zotta Román Genealógiai és Heraldikai Intézet vezetője, hogy követendő példát mutasson a moldvai – és nemcsak – közigazgatási egységeknek és címergrafikusoknak.

http://www.ghyka.com/IRGH/IRGH_XV_Com_Rez.html#61

http://www.3szek.ro/load/cikk/29146/peldaerteku_haromszeki_cimerek

A mezőmadarasi Szekeres család négy évszázada

A mezőmadarasi Szekeres család címere – 1607 (Tudor-Radu Tiron festménye)

A mezőmadarasi Szekeres család négy évszázados történetét mutatta be Szekeres Attila István a XV. Országos Genealógiai és Heraldikai Kongresszus „Őseim” című szekcióülésén Iaşi-ban, az Egyesülés Múzeumában 2010. május 14-én. A történet az 1600-ban a Mihai Viteazul ellen vívott miriszlói csatában elhunyt Szekeres Gergellyel és fiával, az 1607-ben megnemesített ifjabb Gergellyel kezdődik és napjainkig tart, amikor 2007-ben, a 400 éves évfordulón megtartott családi találkozón 120-an gyűltünk össze a család ősi fészkében, Mezőmaradason. Szó volt a Szekeres család tagjai által alapított Mezőmadarasi Fejlesztési Egyesület félszáz sikeres akciójáról is. Az előadást meghívta a Moldovai Köztársaságban működő Paul Gore Címertani, Genealógiai és Levéltártudományi Társaság elnöke, Silviu Andrieş Tabac, hogy példaként szolgáljon ottani genealógusoknak.

http://www.ghyka.com/IRGH/IRGH_XV_Com_Rez.html#60

Címertani kutatások Erdélyben

Címertani kutatások Erdélyben a XIX. és XX. században című tanulmányával jelentkezett Szekeres Attila István heraldikus a 2010. május 13–15. között tartott XV. Országos Genealógiai és Heraldikai Kongresszus címertani szekcióülésén Iaşi-ban, az Egyesülés Múzeumában. Az összejövetel tulajdonképpen nemzetközivé vált, hiszen a Modovai Köztársaságból és az ukrajnai Bukovinából is szép számmal voltak résztvevők.

http://www.ghyka.com/IRGH/IRGH_XV_Com_Rez.html#59

Címer és zászló a Székelyföldön


Szekeres Attila István címerkiállítása

2010. április 30-án a székelykeresztúri Molnár István Múzeumban székelyföldi közigazgatási címerekről tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus,  Mihály János történész székelyföldi zászlótörténeti előadást tartott.  Az alkalommal megnyílt Szekeres Attila István Székelyföldi közigazgatási címerek című tárlata. A rendezvény végén Sógor Csaba európai parlamenti képviselő Székelyföld és Erdély európai unión “túli” jövőképét boncolgatta.

Van, miből merítenünk

Szekeres Attila István címereiből

Megnyitó. Fotó: Henning János

hangsúlyozta Szekeres Attila István heraldikus a Címer és pecsét a Székelyföldön című tárlat sepsiszentgyörgyi bemutatóján a Székely Nemzeti Múzeum Lovagtermében 2010. április 8-án. A kiállítás bemutatja a székelyföldi közületi, közigazgatási és egyházi pecsétek és címerek alakulásást a XV. századtól napjainkig. Tehát, van hova visszanyúlnunk, van miből merítenünk, ahhoz, hogy új jelképeket alkossunk a közigazgatási egységeinknek. Pál-Antal Sándor szfragisztikus megnyitóbeszédében ismertette a kutatócsoportot és a tárlat anyagát, beszélt a jelképek jelentőségéről. Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a kiállítás is igazolja, igenis létezik Székelyföld.

A tárlat anyagát a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport állította össze.

Tagjai: Mihály János helytörténész, Pál-Antal Sándor levéltáros, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő muzeológus.

http://www.3szek.ro/load/cikk/28029/szekely_cimer_es_pecset:_onazonossagunk_hordozoi

Címer és pecsét a Székelyföldön

Zepeczaner Jenő, Szekeres Attila István, Borboly Csaba, Túrós Eszter, Pál-Antal Sándor és Mihály János a megnyitón

című kiállítás nyílt Csíkszeredában, a Hargita Megyei Tanács székházának földszinti galériájában 2010. március 18-án 16 órakor.

Ilyen szabású és tematikájú kiállítás nem volt még Erdélyben, legalábbis az utóbbi ötven évben biztosan nem — mondotta Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi levéltáros megnyitóbeszédében. Az általa, valamint Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus, Mihály János és Zepeczaner Jenő székelyudvarhelyi történész által összeállított, több mint félszáz pannó felületét kitöltő anyag közképviseleti, helyhatósági és egyházi pecséteket, címereket mutat be a XV. századtól napjainkig. Elhangzott, hogy a székelység körében egyre nagyobb az ősi jelképek iránti érdeklődés, ami nem véletlen, hiszen szimbólumaink a közösségi identitást erősítik. Pál-Antal Sándor arra ösztönözte a saját szimbólummal még nem rendelkező önkormányzatokat, hogy most, amikor adott a lehetőség, és Székelyföldnek van címertervezési jogosítvánnyal rendelkező heraldikusa, készíttessenek címert és címeres pecsétet, hiszen azok az önazonosság jelképei. Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke gratulált a munkacsoport tagjainak, és további támogatásáról biztosította a kutatókat.

A Román Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottságának tagja

Tudor-Radu Tiron heraldikus ajánlására a Román Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága 2010. március 1-jei ülésén tagjai sorába felvette Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikust.

Székely szimbólumok nyomában

Megjelent a Székely szimbólumok nyomában című tanulmánykötet, melynek szerzői a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjai. Az Udvarhelyért Kulturális Egyesület kiadásában megjelent kötetben az alábbi tanulmányok olvashatók:

Pál-Antal Sándor:

1848 előtti székely helyhatósági címeres pecsétek

Zepeczaner Jenő:

A heraldikus Orbán Balázs

Mihály János:

A régi székely címer udvarhelyszéki emlékei;

Zászlóhasználat a székelyeknél az Erdélyi Fejedelemség korában

Szekeres Attila István:

A közigazgatási címerek fajtái. Székelyföldi példák;

Sepsiszentgyörgy címere;

Kézdivásárhely címere;

A címer útja a tervezéstől az elfogadtatásig.

http://www.3szek.ro/load/cikk/35824/szekely_szimbolumok_nyomaban

2010. február 25-én

a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban Székelyföldi közigazgatási címerekről tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus. A székely zászlóról Mihály János történész értekezett. Ez alkalommal Szekeres Attila István munkáiból időszakos kiállítás nyílt. A címereket a brassói Timega Kft. (timega.ro) hímezte.

A kommunális heraldika ma

Romániai heraldikusok: Ştefan-Laurenţiu Szemkovics, Felicia Diaconu, Sorin Iftimi, Dan Berindei, Ileana Căzan, Cătălina Opaschi, Tudor-Radu Tiron és Szekeres Attila István

címmel szervezett mai romániai reprezentatív közigazgatási címerekből kiállítást a Román Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága a Román Akadémia Könyvtárában, Bukarestben. A tárlat anyagában helyet kapott a Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus által tervezett és kivitelezett Árkos, Gidófala és Zabola község címere, valamint Kovászna megye címere. A kiállítást Dan Berindei akadémikus, a bizottság elnöke nyitotta meg, s Ileana Căzan, a testület titkára méltatta.

http://www.3szek.ro/load/cikk/24547/haromszeki_cimerek_a_fovarosban

Székely jelképek

Előadás közben. Fotó: Mózes László

Szekeres Attila István címerkiállítása

címmel konferenciát szervezett a Székely Nemzeti Múzeum, valamint Kovászna és Hargita megye tanácsa Sepsiszentgyörgyön, 2009. november 7-én.

A rendezvényen az alábbi előadásokat mutatták be:

Pál-Antal Sándor:

Székelyföldi helyhatóságok címeres pecsétjei

Szekeres Attila István:

A székely címer

Zepeczaner Jenő:

Orbán Balázs és a címerek

Szekeres Attila István:

Székelyföldi közigazgatási címerek ma

Mihály János:

Kék-arany vagy piros-fekete?

A konferencián bemutatták Cserey Zoltán: Önkormányzatiság és katonai hatalom Háromszéken a 18-19. században című könyvét.

A rendezvényen, a Kovászna Megyei Tanács előcsarnokában megnyílt Szekeres Attila István Székelyföldi közigazgatási címerek című kiállítása.

Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport alakult

Szekeres Attila István, Mihály János, Pál-Antal Sándor és Zepeczaner Jenő

2009-re annyira elterjedt a székely szimbólumoknak a különböző politikai és civil fórumokon való nem tudományos, sőt helytelen alkalmazása, hogy Mihály János történész, Pál-Antal Sándor ny. levéltáros, Szekeres Attila István heraldikus és Zepeczaner Jenő muzeológus a Hargita megyei önkormányzat támogatásával létrehozta a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoportot, melyben felmérték eddigi egyéni kutatási eredményeiket, összehangolták további tevékenységünket, s meghatározták a székely szimbólumok tudományos igényű népszerűsítésének menetrendjét. A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport alakuló ülését 2009. szeptember 24-én tartották Székelyudvarhelyen, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén

A köpeci református templom címereiről

Tudor-Radu Tiron és Szekeres Attila István a Diéta-teremben

tartott előadást Tudor-Radu Tiron bukaresti és Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus a fogarasi várban 2009. szeptember 11-én, a Valeriu Literat Fogarasföld Múzeuma által szervezett IV. Románia műemlékei című országos konferencián.

A tanulmány megjelent a Monumentul X. kiadásának (Iaşi, 2009) II. kötetében a 329–358. oldalon: Stemele din biserica reformată de la Căpeni – un ansamblu unic de heraldică publică şi privată.

http://www.monumentul.ro/pdfs/Szekeres%20Attila%20Istvan%2010.pdf

Kovászna megyei közigazgatási címerek

Kovászna megye címere

címmel tartott előadást Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus Iaşiban, 2008. november 11-én a Román Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága Iaşi-i Területi Fiókja által szervezett tematikus összejövetelen. A szimpózium másik előadását Ştefan S. Gorovei történész, egyetemi tanár, a Sever Zotta Román Genealógiai és Heraldikai Intézet ügyvezető elnöke tartotta Moldova nem létező nagyasszonyairól.

Keöpeczi Sebestyén József (1878–1964) heraldikusról

tartott előadást Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus Iaşiban, a Sever Zotta Román Genealógiai és Heraldikai Intézet által szervezett XIV. Országos Genealógiai és Heraldikai Kongresszus megnyitóján 2008. május 15-én, majd május 17-én, a címertani szakbizottság ülésén a Kovászna Megyei Levéltárban található nemeslevelek címereiről értekezett.

A Sever Zotta Román Genealógiai és Heraldikai Intézet tagja

2008. február 12-én a Sever Zotta Román Genealógiai és Heraldikai Intézet tagjai közé fogadta Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikust. Erről a szervezet igazgatótanácsa döntött Tudor-Radu Tiron bukaresti heraldikus javaslata alapján, a jelölt címertani munkásságának ismeretében.

Háromszéki közigazgatási címereket

állított ki Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus Kolozsváron, a Kriza János Néprajzi Társaság székházában, a házigazda által szervezett Háromszéki est keretében. A KépVIDÉK Alkotócsoport Háromszéki életképek című fotókiállítását és a munkákból összeállított albumot szerkesztője, Toró Attila mutatta be. Demeter László a Kisgyörgy Zoltánnal és Demeter Lajossal együtt írt Barangolás Háromszéken című képes könyvet ajánlotta. A megnyitót 2007. december 12-én tartották.

Címerek tegnap és ma

Bereck régi és új címere

címmel tartott előadást Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus 2007. november 13-án Nagyajtán, a Kriza János Általános Iskolában az Erdővidéki Közművelődési Napok nyitórendezvényén. A kistérség 15. alkalommal megtartott kulturális napjait Demeter László történész, a szervező Gaál Mózes Közművelődési Egyesület elnöke nyitotta meg.

A Háromszéki Magyarok Világtalálkozója

Fotó: Domokos Péter

keretében, 2007. augusztus 18-án saját tervezésű és kivitelezésű mai háromszéki közigazgatási címerekből nyitott kiállítást Szekeres Attila István heraldikus Sepsiszentgyörgyön. A tárlatot Albert Álmos, Sepsiszentgyörgy polgármester nyitotta meg, a címereket Cserey Zoltán történész méltatta.

A héderfáji református templom kriptájának címereiről

Fotó: Szekeres Attila István

tartott vetített képes előadást  Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus a fogarasi várban 2006. szeptember 8–9-én, a Valeriu Literat Fogarasföld Múzeuma által szervezett III. Románia műemlékei című országos konferencián.

A tanulmány megjelent a Monumentul XI. kiadásának (Iaşi, 2010) I. kötetében a 87–98. oldalon: Stemele de pe mormintele criptei bisericii reformate de la Idrifaia

http://www.monumentul.ro/pdfs/Szekeres%20Attila.pdf

A székelydályai református templom címereiről

Fotó: Szekeres Attila István

tartott vetített képes előadást Szekeres Attila István heraldikus Sepsiszentgyörgyön a megyei könyvtár Gábor Áron Termében 2006. június 23-án a Rendhagyó történelemóra című előadássorozat keretében szervezett könyvbemutatón. (A Fényhozók című, székelyföldi mennyezet-és falfestményeket bemutató kötet eladásából származó teljes bevételt a székelydályai templom javítására fordítják.) Szekeres Attila István bemutatta a templom szentélyében, a boltozat ívmezőiben levő nyolc, fél évezreddel ezelőtt festett címert, megnevezve a szakirodalomban eddig ismeretlenként feltüntetettet: a szász közösség címerét. Hangsúlyozta továbbá, hogy az egyesített régi és új székely címerként említett szimbólum megnevezése hibás, mivel a hatágú csillag és a növekvő holdsarló csupán mellék címerképként szerepel, tehát a régi székely címerről van szó, mely vörös mezőben jelenik meg.

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja

2005. augusztusában Szekeres Attila István erdélyi heraldikus belépett a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagjainak sorába.

*

Hites címergrafikus

A Román Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága által akkreditált címergrafikussá minősítették Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikust 2005. január 4-én.

***

* a történelemtudomány doktora, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, a Nemezetközi Címertani Akadémia tagja, a Nemezetközi Genealógiai Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének külső tagja, a Magyar Művészeti Akadémia Köztestületének tagja, a Székely Címer-, Pecsét és Zászlótörténeti Munkacsoport, a Román Tudományos Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága, a Sever Zotta Román Genealógiai és Heraldikai Intézet Tudományos Tanácsának (Iași), a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Paul Gore Genealógiai, Címertani és Levéltár-tudományi Társaság (Moldovai Köztársaság), az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagja, a Román Tudományos Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága által akkreditált címergrafikus, a romániai Kulturális Érdemrend lovagja, a Magyar Érdemrend tisztikeresztese, a moldovai köztársaságbeli Heraldikai Érdemkereszt kitüntetettje.

Comments are closed.