Publikációk

Önálló kiadványok, tanulmánykötetekben és folyóiratokben megjelent tanulmányok:

2015

Árkos, 2015

Árkos, 2015

Attila István Szekeres: Patrimoniul heraldic al județului Covasna (Kovászna megye címerkincse), Tinta Kiadó, Árkos, 2015, ISBN: 978-606-94019-1-0

https://www.academia.edu/25452468/Patrimoniul_heraldic_al_judetului_Covasna_Heraldic_heritage_of_Covasna_county_

 

Székelyudvarhely, 2015

Székelyudvarhely, 2015

Szekeres Attila István: Székely jelképek Románia 20. századi heraldikájában. In: Mihály János (szerk.): Székely jelképek pecséten, címerben. Tanulmányok, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont – Kovászna Megyei Művelődési Központ, Székelyudvarhely–Sepsiszentgyörgy, 2015, 160–178, 189–190 (RO), 193–194 (EN), 225–229 (illusztrációk).

https://www.academia.edu/19907238/Sz%C3%A9kely_jelk%C3%A9pek_Rom%C3%A1nia_20._sz%C3%A1zadi_heraldik%C3%A1j%C3%A1ban_Szekler_symbols_in_Romania_s_heraldry_in_the_Twentieth_Century_

Marosvásárhely, 2015

Marosvásárhely, 2015

Szekeres Attila István: Címeres emlékek Marosszentgyörgyön. In: Nemes Gyula (szerk.): Öreg tölgyfák árnyékában. Tanulmányok Marosszentgyörgyről, Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2015, 313–332.

https://www.academia.edu/20157372/C%C3%ADmeres_eml%C3%A9kek_Marosszentgy%C3%B6rgy%C3%B6n_The_coat_of_arms_from_S%C3%A2ngeorgiu_de_Mure%C5%9F_

 

Fogaras, 2015

Fogaras, 2015

Szekeres Attila István: Stemele din incinta Muzeului Național Secuiesc. In: Acta Terrae Fogarasiensis IV, Făgăraș, 2015, 183–212.

https://www.academia.edu/19652892/Stemele_din_incinta_Muzeului_Na%C8%9Bional_Secuiesc_The_coats_of_arms_from_the_collections_of_the_Szekler_National_Museum_

Nagyvárad, 2015

Nagyvárad, 2015

Szekeres Attila: Beszélő kövek Óradnán. In: Szűcs László (szerk.): Nem magyarul magyarok. Riporttábor Óradbán és Radnaborbereken, MÚRE, 2015, 9­21.

 

2014

 

 

 

 

 

Barót, 2014

Szekeres Attila István: Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész, Tortoma Könyvkiadó, Barót, 2014. ISBN: 978-973-8995-21-5.

 https://www.academia.edu/10098849/Ke%C3%B6peczi_Sebesty%C3%A9n_J%C3%B3zsef_a_c%C3%ADmerm%C5%B1v%C3%A9sz_J%C3%B3zsef_Sebesty%C3%A9n_Ke%C3%B6peczi_heraldic_artist_

Fogaras, 2014

Szekeres Attila István: Preocupări de heraldică în Transilvania. In: Acta Terrae Fogarasiensis III, Fogaras, 2014, 451–472. (Címertani kutatások Erdélyben).   https://www.academia.edu/10286574/Preocup%C4%83ri_de_heraldic%C4%83_%C3%AEn_Transilvania_Heraldic_research_in_Transylvania_

Iași, 2014

Szekeres Attila István: Steme de alianță pe monumente din județul Covasna. In: Monumentul – XV., Iaşi, 2014., p. 641-663. (Házassági címerrel ékesített háromszéki műemlékek)      https://www.academia.edu/8861643/Steme_de_alian%C8%9B%C4%83_pe_monumente_din_jude%C8%9Bul_Covasna_Alliance_coats_of_arms_decorating_national_monuments_in_Covasna_county_

Iași, 2014

Szekeres Attila István: József Sebestyén Keöpeczi, autorul stemei României din 1921. In: Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter (szerk.): Mihai Dim. Sturdza la 80 de ani: Omagiu. Iasi, 2014., 919-933. (Keöpeczi Sebestyén József, Románia 1921-es címerének alkotója)   https://www.academia.edu/8803793/J%C3%B3zsef_Sebesty%C3%A9n_Ke%C3%B6peczi_autorul_stemei_Rom%C3%A2niei_din_1921_J%C3%B3zsef_Sebesty%C3%A9n_Ke%C3%B6peczi_author_of_the_coat_of_arms_of_Romania_in_1921_

Budapest, 2014

Szekeres Attila István: Csőrében kígyót tartó gólya. In: Murányi Gábor (szerk.): Kilencven. Meglepetéskönyv Méray Tibor születésnapjára, Argumentum–Philobiblon, Budapest, 2014, 199–202.

2013

Sepsiszentgyörgy, 2013

Szekeres Attila István: Litterae armales – Címeres nemeslevelek Románia Országos Levéltárának Kovászna megyei fiókjában / Diplome de înnobilare şi blazon aflate în fondurile Biroului Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale ale României, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2013.

 https://www.academia.edu/6353491/Litterae_armales._Cimeres_nemeslevelek_Romania_Orszagos_Leveltaranak_Kovaszna_megyei_fiokjaban_-_Diplome_de_innobilare_si_blazon_aflate_in_fondurile_Biroului_Judetean_Covasna_al_Arhivelor_Nationale_ale_Romaniei

Sepsiszentgyörgy, 2013

Szekeres Attila István: Címereslevelek a sepsiszentgyörgyi állami levéltárban, 2. In: Acta Siculica – A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve 2012–2013, Sepsiszentgyörgy, 2013,  415-436.  https://www.academia.edu/6154749/C%C3%ADmereslevelek_a_sepsiszentgy%C3%B6rgyi_%C3%A1llami_lev%C3%A9lt%C3%A1rban_2._The_patents_of_nobility_in_Covasna_County_Office_of_National_Archives_of_Romania_2._

Sepsiszentgyörgy, 2013

Szekeres Attila István: Székely jelképek, Sepsiszentgyörgy, Háromszék Vármegye Kiadó, 2013.   https://www.academia.edu/6121799/Székely_jelképek_The_Szekler_symbols_

Fogaras, 2013

 

Iași, 2013

Szekeres Attila István: Ţinutul Pădurilor – ţinut al stemelor. In: “Monumentul” – XIV., Iaşi, 2013., p. 85–104. (Címerek földje – Erdővidék)

Kolozsvár, 2013

Szekeres Attila István: Címerében három farkasfog, Művelődés LXVI/3 (2013, március)),  13-17. http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=1343

2012

Sepsiszentgyörgy, 2012

Szekeres Attila István: Kézdivásárhely jelképei, Sepsiszentgyörgy, Háromszék Vármegye Kiadó, 2012

Székelyudvarhely, 2012

Szekeres Attila István: Székely jelképek háromszéki közigazgatási címerekben. In: Mihály János (szerk.): Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmányok. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület kiadása, Székelyudvarhely, 2012, 141–153, ill. 240–243.    https://www.academia.edu/6121882/Szekely_jelkepek_haromszeki_kozigazgatasi_cimerekben_Szekler_symbols_in_administrative_coats_of_arms_in_Covasna_county_

Marosvásárhely, 2012

Szekeres Attila István: Címeres emlékek Radnóton. In Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből III., Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2012, 192–204 .   https://www.academia.edu/6118022/Címeres_emlékek_Radnóton_Coats_of_arms_in_the_township_of_Radnót_Iernut_

Sepsiszentgyörgy, 2012

Szekeres Attila István: Sepsiszentgyörgy jelképei, Sepsiszentgyörgy, Sepsiszentgyörgy Kiadó, 2012.

 https://www.academia.edu/6117503/Sepsiszentgyorgy_jelkepei_The_symbols_of_Sf._Gheorghe_Sf._Gheorghe_Sepsiszentgyorgy_Sepsiszentgyorgy_Publishing_2012

Fogaras, 2012

 

 

Iași, 2012

Szekeres Attila István: Istoria castelului Daniel de la Vârghiș prin genealogie și heraldică (A vargyasi daniel kastély történetének heraldikai és genealógiai vetületei). In: Monumentul – XIII / Vol I. Iași, 2012, 267–280.    https://www.academia.edu/6121681/Istoria_castelului_Daniel_de_la_Vârghiș_prin_genealogie_și_heraldică_The_history_of_Daniel_castle_from_Vârghiș_by_genealogy_and_heraldry_

Budapest, 2012

Szekeres Attila István: A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről. In Turul – LXXXV/2 (2012), 73–77. (KÖNYVKRITIKA: Sas Péter: A heraldikus – Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága, Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2011.   https://www.academia.edu/6121916/A_kevesebb_több_lett_volna._Sas_Péter_monográfiája_Keöpeczi_Sebestyén_Józsefről

2011

Sepsiszentgyörgy, 2011

Szekeres Attila István: Háromszék címere, Sepsiszentgyörgy, Háromszék Vármegye Kiadó, 2011.

 

Sepsiszentgyörgy, 2011

Szekeres Attila István: A sepsiszentgyörgyi állami levéltárban őrzött háromszéki armálisok címerei. In (Kinda István főszerk.): Acta Siculica 2011, A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy, 2011, 375–384. http://www.sznm.ro/acta2011/373_384_szekeres.pdf

Csíkszereda, 2011

Szekeres Attila István: A székely címer. In: (Mihály János szerk.): Jelképek a Székelyföldön – Címerek, pecsétek, zászlók, Csíkszereda, 2011, 15–28, illusztrációk: 221–227. https://www.academia.edu/6122077/A_szekely_cimer_The_szekler_coat_of_arms_

*

Szekeres Attila István: A székelydályai református templom címerei. In: (Mihály János szerk.): Jelképek a Székelyföldön – Címerek, pecsétek, zászlók, Csíkszereda, 2011, 29–39, illusztrációk: 228–233. https://www.academia.edu/6122051/A_szekelydalyai_reformatus_templom_cimerei_The_coats_of_arms_of_the_reformed_church_in_Daia_

Iași, 2011

Attila István SzekeresStemele din bisericile fortificate din judeţul Covasna. In: Monumentul –XII, vol II, pag. 65–88, Iaşi, 2011. (A Kovászna megyei templomvárak címerei) http://www.monumentul.ro/pdfs/steme%20covasna.pdf

Kolozsvár, 2011

Szekeres Attila István: Erdélyi címerek vándorúton és kötetben, In Művelődés – LXIV/3, (2011), 6–7. (Recenzió: Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból, Attraktor Kiadó, Máriabesnyõ–Gödöllõ, 2009.) http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=1046

2010

Bukarest, 2010

Attila István Szekeres, Diplome de înnobilare şi blazon aflate în fondurile Serviciului Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale ale României. In: “Revista arhivelor – Archives review”, Anul LXXXVII, nr. 1, p. 89–116, Bucureşti, 2010. [ISSN: 1453-1755]. (Románia Országos Levéltára Kovászna megyei  fiókjának gyűjteményeiben található címeres nemeslevelek) http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/RA%201%202010/07%20szekeres,%20istvan.pdf

Iași, 2010

Attila István Szekeres: Stemele de pe mormintele criptei bisericii reformate din Idrifaia. In: Monumentul –XI, vol I, pag. 87–98, Iaşi, 2010.(A héderfájai református templom kriptájának címerei) http://www.monumentul.ro/pdfs/Szekeres%20Attila.pdf

2009

Székelyudvarhely, 2009

Szekeres Attila István: A közigazgatási címerek fajtái. Székelyföldi példák. In: (Kolumbán Zsuzsánna szerk.): Székely szimbólumok nyomában, Székelyudvarhely, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2009, 81–92, illusztrációk: 144–148.

*

Szekeres Attila István: Sepsiszentgyörgy címere. In: (Kolumbán Zsuzsánna szerk.): Székely szimbólumok nyomában, Székelyudvarhely, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2009, 93–104, illusztrációk: 149.

*

Szekeres Attila István: Kézdivásárhely címere. In: (Kolumbán Zsuzsánna szerk.): Székely szimbólumok nyomában, Székelyudvarhely, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2009, 105–112, illusztrációk: 150–151.

*

Szekeres Attila István: A címer útja a tervezéstől az elfogadtatásig. In: (Kolumbán Zsuzsánna szerk.): Székely szimbólumok nyomában, Székelyudvarhely, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2009, 113–120.

Iași, 2009

Attila István Szekeres – Tudor-Radu Tiron: Stemele din biserica reformată de la Căpeni – un ansamblu unic de heraldică publică şi privată. In: Monumentul –X, vol II, pag. 329–358, Iaşi, 2009. (A köpeci református templom címerei – egyedülálló címeregyüttes) http://www.monumentul.ro/pdfs/Szekeres%20Attila%20Istvan%2010.pdf

Fejlesztés alatt…

Comments are closed.